Pagini Meniu
Categorii Meniu

Posted on Mar 7, 2020

Comunicarea Episcopilor pentru coronavirus

*Episcopii pe 5 Martie transmite dispozițiile privind coronavirus. Menține distanța minimă, să evite contactul (nici un semn de pace), primesc Sfânta Împărtășanie în mână, iar cealaltă grijă să protejeze sine și altele. *
*În confirmând posibilitatea celebrării Euharistiei și rugăciune numirile ce caracterizează această perioadă a Postului, respectând instrucțiunile speciale furnizate, în lumina reglementărilor ministeriale, De asemenea, vom confirma posibilitatea de a suspenda, până la 15 P.V. martie, Clasele de catehism, activitățile Oratoriul și inițiative care să nu asigure conformitatea cu mențiunile de sănătate. *
*Suntem chemați să ne rugăm în familiile noastre pentru cei bolnavi și pentru toți operatorii din spitale în prima linie. Dumnezeu ghida pașii tuturor și ne Sfânta Fecioară ajutor, în acest fel și în acest test. Ave Maria, plin de har, Domnul este cu tine;, Sunteți binecuvântată între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Santa Maria, Maica lui Dumnezeu, Rugați-vă pentru noi păcătoși,, Acum, și în ceasul morții noastre. Amin*